Medlemsbrev november 2022

8. november 2022

Kære medlemmer af Informations Venner,

I kølvandet på et meget vellykket læsermøde om kunstkritikken i Information den 29/9 med avisens kunstredaktør Maria Kjær Themsen kan vi nu i dette medlemsbrev annoncere efterårets to sidste arrangementer. Læsermøde den 20/11 om ’Køn, kultur og journalistik’ og en rundvisning i huset den 30/11 med avisens adm. dir. Stine Carsten Kendal.

Medlemsbrevet indeholder også en kort omtale af det igangværende arbejde med foreningens hjemmeside og omlægning af vores regnskabsførelse.

Med venlig hilsen 

Christian S. Nissen

(Formand for bestyrelsen)

 ____________________________________________

1. Læsermøde søndag den 20. november kl. 11 – 13 i Informations kantine

Køn, kultur og journalistik

Oplæg ved og diskussion med: Hanne Dam, Karen Syberg og Katrine Holmstrup Yde.

Det kvindepolitiske stofområde var stormfuldt og konfliktfyldt i 1970’-80’erne, også på Information. Hvad bundede konflikten i? Var det et forskelligt syn på journalistikkens rolle og form, når den udspillede sig i aktivistisk sammenhæng? Eller var det blot en tangent i de dengang herskende magtkampe og intriger på Informations redaktion og på venstrefløjen?

Det er nu et halvt århundrede siden, og nogle vil nok spørge, om det har betydning for dagens kvindekamp og journalistikken om den. Er kønspolitik og ligestilling i det journalistiske miljø (og blandt Informations læsere) i dag så alment accepteret – i hvert fald som princip – at det er blevet sværere at identificere kamppladsen og engagere folk i kampen? Er det derfor (stadig) et særligt stofområde, der bedst belyses med en klar identitetspolitisk – evt. aktivistisk – vinkel?

Det har vi inviteret tre af Informations kvindelige journalister, som tilsammen dækker en periode på et halvt århundrede på avisen, til at diskutere, både indbyrdes og med bladets læsere: Hanne Dam blev ansat i 1977 med opgaven at udvikle det kvindepolitiske stofområde og blev på bladet i 21 år. Karen Syberg kom til Information i 1985 som stedfortrædende kulturredaktør og har bevaret sin tilknytning til Information. Katrine Hornstrup Yde begyndte som kulturjournalist på Information i 2010, skiftede til Politiken i 2014, men kom tilbage i 2017 og har været kulturredaktør på Information siden.

Tilmelding senest fredag den 18/11 på informations-venner.dk, hvor man kan læse mere om arrangementet.

 ______________________________________________

2. Rundvisning på Information. 

Onsdag den 30/11 kl. 16.00 i St. Kongensgade 40 C

Avisens adm. dir. Stine Carsten Kendal vil vise huset frem og fortælle om dets historie og de seneste års nyindretninger og udsmykninger.

I trappeopgangen er ophængt genstande og plakater fra Informations historie, og på 4. sal hænger Peter Lautrops bamse nyrestaureret. Informations Venner har været med til at støtte udstillingen

Alle er velkomne. Deltagelse er gratis.

Tilmelding nødvendig. Skal ske senest tirsdag den 29/11 på informations-venner.dk,

_____________________________________________________

3. Opdatering og videreudvikling af foreningens hjemmeside.

Foreningens hjemmeside har i nogen tid trængt til en ajourføring både indholdsmæssigt og funktionelt. Det er vi nu gået i gang med. Enkelte steder har vi af praktiske hensyn justeret den hidtidige tekst lidt. Det meste venter vi med til den samlede relancering, forhåbentlig i begyndelsen af det nye år.

Ideer og forslag til arbejdet med hjemmesiden er meget velkomne. Send det pr. email til Barbara Melchior og Christian S. Nissen.

 _______________________________________________

4. Omlægning af foreningens regnskabsførelse.

Foreningens regnskabsførelse er med de mange og ret komplekse digitale funktioner og registre efterhånden blevet en meget omfattende opgave. Derfor arbejder vi med at aflaste foreningens kasserer og formand ved at lægge en række regnskabsopgaver ud til et eksternt regnskabsbureau, hvor en revisor vil tage sig af det rent administrative.

Hvis der i den forbindelse i en overgangsperiode skulle opstå fejl og mangler, f.eks. ved henvendelse fra medlemmer, opkrævning af medlemskontingent, håndteringen af ind- og udmeldelser eller lignende, vil vi på forhånd undskylde ulemper og besvær.  Skulle det ske, vil vi bede medlemmerne om straks at henvende sig til formanden.

______________________________________________________