Foreningens økonomiske støtte til Information

Foreningens hovedopgave har været - og er stadig - at støtte Information.

Informations Venner skal ifølge vedtægternes formålsparagraf (§ 2, stk. 1) gennem ideer og aktiviteter medvirke til at forbedre Informations økonomi og øge bladets udbredelse samt at støtte bladet økonomisk.

Gennem mange år var Information ret hyppigt i store økonomiske problemer. Her var den økonomiske støtte fra Informations Venner stærkt medvirkende til at holde bladet oven vande ved indsamlinger blandt medlemmerne og gennem køb af Information aktier.

Sådan har det heldigvis ikke været i de seneste år, hvor økonomien har været sund om end ikke fri for udfordringer. Derfor har foreningens støtte (som på årsbasis i dag udgør omkring 0,1 % af bladets omsætning) ændret karakter og går primært til formål, som ligger uden for bladets almindelige drift.

Som hovedregel gives foreningens støtte efter ansøgning fra bladets ledelse. Oversigten herunder viser hvilke formål, foreningen har støttet i perioden tilbage til 2015, og støttebeløbenes størrelse. Samlet drejer det sig for perioden om godt en ½ mio. kr.

 

Faretruende tegn på økonomisk uvejr.

Men i 2023 havnede alle danske aviser i økonomiske vanskeligheder - også Information. Generelt har årsagen først og fremmest været voldsomt stigende omkostninger ved distributionen af papiraviserne og faldende annonceindtægter. Dertil kommer, at den særlige statslige mediestøtte (Supplementsordningen) til Information (og Kristeligt Dagblad) ifølge seneste medieforlig (2023) nu reduceres med 4 % årligt gennem årene 2023-2026. Ordningen har hidtil sikret en årlig støtte til Information på ca. 25 mio. kr.

 

Foreningens økonomiske støtte til Information igennem de senere år

2023

 • 22.500 kr. Tilskud til dækning af lejeudgiften for Informations stadeplads (”Græspletten”) ved Folkemødet i Allinge.
 • 20.000 kr. Journalistpraktikanternes studierejse til Sverige.
 • 25.000 kr. medfinansiering af fejringen af Informations 80 års jubilæum den 29. august 2023.
 • 20.000 kr. Journalistpraktikanternes studierejse (i 2024) til Slovakiet.

2022

 • 24.000 kr. Tilskud til dækning af lejeudgiften for Informations standerplads ved Folkemødet i Allinge.
 • 7.980 kr. Fem fripladser til en studiekreds om emnet "Efter kapitalismen" med Søren Mau og Rune Lykkebjerg.
 • 25.000 kr. til 100 gratis, digitale abonnementer af 6 måneders varighed for unge læsere. Læs mere om tilbuddet - som blev iværksat i november 2023 - på denne side, her til højre.

2021

 • 50.000 kr. til konservering af Peter Lautrops Bamse malet på en væg/dør på 4. sal som led i udstillingen om Information i trappeopgangen i Store Kongensgade 40C.
 • 20.000 kr. Journalistpraktikanternes studierejse til Polen

2020

 • 10.000 kr. til medfinansiering af udvikling af udstillingen i Informations trappeopgang?
 • 20.000 kr. til journalistpraktikanternes studierejse til Jylland

2019

 • 20.000 kr. Tilskud til udgivelse af Alex Frank Larsens bog, "Nyheder på liv og død" om Børge Outze
 • 24.000 kr. Tilskud til dækning af lejeudgiften for Informations stadeplads ved Folkemødet i Allinge.
 • 20.000 kr. til  journalistpraktikanternes studierejse til Færøerne.

2018

 • 20.000 kr. til Informations leje af stadeplads (”Græspletten”) ved Folkemødet.
 • 175.000 kr. Tilskud til bogen "Hele verden forfra. Dagbladet Information 1993 - 2018" (Informations Forlag 2018).
 • 20.000 kr. Journalistpraktikanternes studierejse til Serbien.

2017

 • 15.000 kr. til journalistpraktikanternes studierejse til Athen.
 • 6.910 kr. til Informations kor.
 • 15.000 kr. Journalistpraktikanternes studierejse til Ukraine.
 • 18.750 kr. til ”Græspletten” i Allinge, dvs. Informations stadeplads ved Folkemødet.

2016

 • 10.000 kr. til journalistpraktikanternes studierejse til Budapest
 • 15.000 kr. til Informations leje af stadeplads ved Folkemødet på Bornholm
 • 10.000 kr. til etablering af lydrum / studie til produktion af podcast.
 • 10.000 kr. til afholdelse af amerikansk valgaften

2015

 • 15.000 kr. til genoptryk agf Alex Frank Larsens og Ole Langes bog ”Outze - en biografi - reporter, redaktør, revser”.
 • 15.000 kr. til udgivelse af ”Journalisten der snød Gestapo: historien om Børge Outze og den illegale presse” af Jakob Nielsen og Erik Lund.
 • 10.000 kr. til journalistpraktikanternes studierejse til Tyrkiet.
 • 15.000 kr. til Emil Rottbøls reportagerejse til Rusland
 • 10.000 kr. til Informations leje af stadeplads ved Folkemødet på Bornholm.
 • 10.000 kr. til festskrift til Ejvind Larsen