Medlemsbrev februar 2024

21. februar 2024

Kære Medlemmer af Informations Venner,

Dette medlemsbrev drejer sig først og fremmest om den kommende generalforsamling den 10. marts og rummer desuden et referat fra medlemsmødet den 14. januar om ”Aviskrisen og Information”. 

Der gives også en status for, hvor langt vi er nået med udbredelsen af de 100 gratis prøve abonnementer på Information til unge læsere. Endelig kan vi annoncere det næste læsermøde i maj om ulighed.

Med venlig hilsen

Christian S. Nissen

(formand for bestyrelsen)


Generalforsamling søndag den 10. marts kl. 14 (bemærk tidspunktet)

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes søndag den 10. marts kl. 14 i Informations kantine i Store Kongensgade 40C.

Mødeindkaldelsen med dagsorden, årsberetning og regnskab for året 2023 kan findes her på foreningens hjemmeside, hvor man man meget gerne må tilmelde sig, hvis man vil deltage i mødet.

I forlængelse af generalforsamlingen vil Informations chefredaktør Rune Lykkeberg og adm. direktør Stine Carsten Kendal fortælle om ”Information i dag og i morgen”.


”Aviskrisen og Information” medlemsmødet den 14. januar 2024

På et meget velbesøgt møde indledte analysechef Dennis Christensen (Danske Medier) med en belysning af den generelle krise, som præger den danske avisverden, hvor stort set hvert eneste avishus (også Information) i det forgangne år har været nødt til at afskedige medarbejdere. Informations adm. direktør Stine Carsten Kendal fulgte op med en redegørelse for, hvordan krisen har ramt Information, hvad man indtil nu har gjort for at imødegå den og hvilke overvejelser der gøres på længere sigt.

Derefter var der en livlig debat om, hvad Informations Venner og læsere kunne gøre med mange forslag til initiativer. Det kan der læses mere om i referatet af mødet på hjemmesiden.


Gratis 6 mdr.s digitalt abonnement på Information for unge

I medlemsbrevet fra november 2023 blev der fortalt om foreningens initiativ for at få udvidet Informations læserskare med flere unge læsere. Sidste år bevilligede foreningens bestyrelse 25.000 kr. til finansiering af 100 gratis prøveabonnementer af 6 måneders varighed til unge.

Siden da har anvendelsen af dette tilbud været meget begrænset. I skrivende stund er der stadig 88 ledige abonnementer tilbage i ”gaveposen”. Derfor denne opfordring til alle foreningens medlemmer om give en hånd med for at skaffe avisen flere læsere.

Sådan gør du:

På hjemmesiden, under fanebladet ”Støtte” er der i højre spalte en beskrivelse af ordningen med overskriften ”Særaftale: Gratis digital adgang til Information…”. Hvis du efter læsningen synes, at det er noget, du gerne vil være med til, skal du blot finde en eller meget gerne flere unge (under 30 år) i din familie eller omgangskreds. Henvis dem til siden – evt. ved at sende dem linket: https://informations-venner.dk/stotte/, hvor du selv og de kan læse om ordningen. Hvis de er med på gaven, skal de blot klikke på linket i teksten, som vil føre dem ind på Informations hjemmeside, hvorfra de kan tilmelde sig. Det kan også gøres via linket her, som leder direkte til et opslag på Informations hjemmeside og derfra tilmelde sig ordningen.

Så enkelt er det!


Reserver datoen for næste læsermøde den 26. maj.

Forfatteren til bogen: ”Hvorfor stiger uligheden – og hvad gør vi ved det?” (udgivet på Informations Forlag) Birthe Larsen fortæller om bogen og lægger op til diskussion på læsermødet søndag den 26. maj kl. 11.