Medlemsbrev november 2023

15. november 2023

Kære medlemmer af Informations Venner

Dette er det første medlemsbrev på foreningens hjemmeside siden sommerferien. Men vi har – udover annonceringen her på hjemmesiden – udsendt to invitationer med mail til alle medlemmer om dette efterårs to læsermøder.

Dette medlemsbrev tager afsæt i, at den generelle ”bladkrise” med personalereduktioner nu også har ramt Information. Det er på den baggrund, at foreningen med en støttebevilling på 25.000 kr. nu giver mulighed for en uddeling af 100 gratis seks måneders abonnementer til nye unge læsere.

Læs mere om de gratis abonnementer - en idé til en julegave til familiens unge.

Med venlig hilsen
Christian S. Nissen
Formand for bestyrelsen


Mørke økonomiske skyer kaster skygge - også på Information

For mangeårige medlemmer af Informations Venner er dét med bladets økonomiske vanskeligheder jo en gammel historie. Ja, det var faktisk den væsentligste grund til, at foreningen blev dannet i 1951 og i flere omgange derefter iværksatte indsamlinger og støttede bladet gennem køb af Information aktier.

I de senere år har bladets økonomiske situation været langt mere positiv, med en voksende læserskare og en balanceret økonomi. Vi havde næsten glemt, hvordan det er, når næsen kommer i nærheden af den økonomiske vandskorpe.

Men her i 2023 er alle danske bladhuse havnet i økonomiske vanskeligheder - også Information. Det skyldes først og fremmest voldsomt stigende omkostninger ved distributionen af papiraviserne og faldende annonceindtægter. Dertil kommer, at den særlige statslige mediestøtte (den såkaldte Supplementsordning) til Information (og Kristeligt Dagblad) ifølge seneste medieforlig (2023) nu reduceres med 4 % årligt gennem årene 2023-2026. Ordningen har hidtil sikret en årlig støtte til Information på ca. 25 mio. kr. Og som om det ikke var galt nok i sig selv, så har nogle af landets største bladhuse med milliard omsætninger indklaget Supplementsordningen for EU kommissionen med henvisning til dens ”markedsforvridende virkning”.

Informations situation er ikke katastrofal. Men som meddelt i Information den 9. november er det for at sikre bladets økonomi nødvendigt at finde langsigtede besparelser på 7,5 mio. kr., hvilket også vil indebære en reduktion af medarbejderstaben.

Hvad kan ’Informations Venner” gøre? – Kom gerne med forslag og ideer!

Det er indlysende, at foreningen med sin årlige økonomiske støtte på omkring 0,1 % af bladets omsætning ikke gennem sin økonomiske bistand kan afhjælpe en krise. Men vi er i bestyrelsen i gang med overvejelser om, hvilke andre former for hjælp til Information foreningen kan give. De 100 gratis abonnementer til unge skal ses i det lys. Men der må være mere, vi kan gøre. Vi opfordrer foreningens medlemmer til på foreningens Facebook-side og via mail ([email protected]) at komme med kommentarer, ideer og forslag til yderligere indsatser.

Medlemsmøde om avisbranchens aktuelle udfordringer og Informations situation

Bestyrelsen vil i begyndelsen af det kommende år invitere foreningens medlemmer til et medlemsmøde i Informations kantine, hvor bladets ledelse vil fortælle nærmere om situationen som et oplæg til en diskussion mellem medlemmerne om, hvad vi kan og bør gøre for at sikre Information.