Medlemsbrev juni 2024

Publiceret: 30. juni 2024

Kære Medlemmer af Informations Venner,

En sommerhilsen fra bestyrelsen med et forvarsel om efterårets to læsermøder. Vi gør også status over den særlige ordning med 100 gratis abonnementer til unge. Og så kan vi – fra ”vores helt egen verden” som det engang hed i bladets spalter – melde nyt om den fremtidige, statslige mediestøtte, som er helt afgørende for Informations ve og vel.

Fra bestyrelsen vil vi gerne ønske jer alle en rigtig god sommer.
Christian S. Nissen (Formand)


To læsermøder i efteråret 2024

Vi har planlagt to læsermøder i løbet af efteråret. Om bladets dækning af henholdsvis klima og litteratur. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.  Yderligere information om de to møder og oplysning om tilmelding vil blive bragt i Information og på hjemmesiden.

  1. Søndag den 1. september kl. 11 – 13 med Informations Marie Sæhl
    Læsermøde om klima/biodiversitet/miljø: Journalistiske udfordringer - kan læserne tåle læsningen?

  2. Onsdag den 23. oktober kl. 17-19
    Læsermøde om litteratur med litteraturredaktør Peter Nielsen, Information

Skyerne trækker op!

Hvad sker der med den særlige mediestøtte til Information (og Kristeligt Dagblad)?

På medlemsmødet i januar i år blev der tegnet et lidt skræmmende billede af den mangefacetterede krise, som alle nyhedsmedier, også Information, befinder sig i. Stigende distributionsudgifter for papiraviser. Usikkerheden om, hvordan og hvor hurtigt overgang til ren digital distribution kan ske. Faldende annonceindtægter, som dog ikke er noget alvorligt problem for Information.

På mødet blev der også redegjort for den særlige støtte fra den såkaldte Supplementspulje, som siden 2007 har givet Information en årlig mediestøtte på ca. 25 mio. kr. Det svarer til godt 20 pct. af avisens årlige omsætning og er altså helt, helt afgørende for opretholdelsen af det Information, vi nu nærmest har vænnet os til som en uantastelig institution.

Sådan er det imidlertid ikke længere. Allerede det seneste medieforlig (for perioden 2023-2026) indebærer en årlig, akkumulerende reduktion på 4 pct. af puljens bidrag til Information.

De store, økonomisk velfunderede avishuse (JP/Politiken og Berlingske Media) klagede i 2023 til EU’s konkurrencemyndigheder med påstand om, at Supplementspuljen indebar markedsforvridning, men klagen blev heldigvis afvist.

På det aller seneste har hele sagen (og Berlingskes holdning) fået en helt ny vinkel. Berlingske Media ansøgte i maj Medienævnet om støtte fra Supplementspuljen med henvisning til, at oplaget (af papiravisen) nu var kommet under Puljens overgrænse for tildeling på 40.000 abonnenter. De fleste anså vist Berlingskes ansøgning som en bevidst provokation, men den 18. juni blev det offentliggjort, at ansøgningen blev imødekommet med en bevilling på 19,5 mio. kr. Et par mio. kr. mere end de andre ”store dagblade” hidtil har fået.

En udbredt reaktion i medieverdenen har ud over forbløffelse været en tilkendegivelse af bevillingen til Berlingske er et tydeligt tegn på, at hele mediestøtteordningen nu er forældet og må laves om. Det er faktisk en ganske udbredt opfattelse – også blandt mediepolitikere i Folketinget.

Nyt udvalg om fremtidens mediestøtte.

For i torsdags (den 27/6) oplyste Kulturministeriet, at der nu er nedsat et udvalg, som i 2025 skal fremlægge en række forslag til en nyordning af hele mediestøtten. Som ven af Information kan man ikke lade være med at læse udvalgets kommissorium med en vis bæven. Man kan så bygge sine forhåbninger på en passus i udvalgets kommissorium, hvor det slås fast, at ”Udvalget skal bl.a. se på forskellige muligheder for at understøtte mediepluralismen ved at styrke mindre, landsdækkende nyhedsmedier”.

100 gratis prøveabonnementer til unge.

For at finde nye muligheder for at støtte Informations udbredelse skabte foreningen sidste år i samarbejde med Information en forsøgsordning med 100 gratis 6 måneders, digitale abonnementer til unge (under 30 år).

Efter et år er antallet af disse prøveabonnementer nu nået op på 34.  Så der er hele 66 tilbage i puljen. På forsiden af foreningens hjemmeside kan du læse, hvordan man gør, hvis man vil give et af de resterende abonnementer som gave til en yngre bekendt.

Restancer med kontingentbetalingen

Og når vi nu er ved det med den økonomiske støtte til Information, som jo er Venneforeningens vedtægtsbestemte hovedformål, så ser det ud til, at kontingentbetalingen trods stabilt medlemstal har haltet efter med ca. 10.000 kr. for det seneste 1½ år. Hvis det bekræftes ved en nøjere undersøgelse, vil vi genudsende opkrævninger til medlemmer i restance for 2023 og 2024.