Medlemsbladet OUTZE

Informations Venner udgav i en periode 2005-2006 medlemsbladet Outze for at give medlemmer og andre interesserede supplerende oplysninger om hvad der sker på Dagbladet Information og relaterede emner

Håbet var at bladet kunne skaffe os flere medlemmer, bl.a. ved at alle kunne bidrage ved at distribuere bladet videre til familie, venner og bekendte.

Daværende journalist på avisen Oliver Stilling var redaktør, og bladet udkom i 3 numre, som fik stor ros fra medlemmer og læsere.

Klik her  for at se nr. 1

Klik her  for at se nr. 2

Klik her  for at se nr. 3

Desværre kom der slet ikke så mange nye medlemmer som forventet, og det var dyrt at redigere, trykke og distribuere. Da Oliver Stilling ikke mere havde tid til dette fritidsjob, måtte Outze lukke og slukke.