Indsamling af historiske data 2016

Bestyrelsen for ’Informations Venner’ har taget initiativet til at indsamle erindringer fra avisens nuværende og tidligere medarbejdere, samt at organisere det historiske materiale, som findes rundt omkring.

Som en start på dette optog vi Ejvind Larsens foredrag ”En direkte overlevering fra Børge Outze”, 4.10. 2015, hvorefter det er lagt ud på foreningen hjemmeside under Historik, Mundtlig overlevering.

På hjemmesiden er desuden oprettet en litteraturliste med fiktion og non-fiktion om avisen gennem tiderne. Her vil bestyrelsen blive glad for supplerende titler.

Vi har desuden startet et historisk indsamlingsprojekt, hvor vi identificerer, hvilke arkiver, der allerede ligger inde med materiale om Information. Her er tale om Mediemuseet i Odense og Rigsarkivet i København. Derudover har vi gennemgået kælder og mange lokaler på avisen for at finde eventuelt materiale, som rettelig hører hjemme i et sikkert arkiv.

I starten af året tog vi også initiativ til at forbedre Wikipedias tekst om Information. Her er selve teksten blevet udvidet og opdateret med supplerende materiale i form af lister over chefredaktører, direktører, bestyrelsesformænd, en redigeret litteraturfortegnelse, mm

I Mediemuseet i Odense findes allerede en større samling arkivalier om Information.

Disse kan findes som følger:

 1. https://www.kulturarv.dk/mussam/Soegeoversigt.action

2. Klik på "Arkivalier"

3. Skriv 01135* i feltet "Arkivnummer". NB Stjernen er vigtig.