Mødemateriale fra foreningens generalforsamlinger

Generalforsamlingen 2024

Generalforsamlingen 2023

Generalforsamlingen 2022 (Ekstraordinær)

  • Mødeindkaldelse med dagsorden
  • Referat fra mødet

Generalforsamlingen 2022 (Ordinær)

  • Mødeindkaldelse med dagsorden
  • Bestyrelsens beretning
  • Årsregnskabet
  • Referat fra mødet

Generalforsamlingen 2021

  • Mødeindkaldelse med dagsorden
  • Bestyrelsens beretning
  • Årsregnskabet 
  • Referat fra mødet