Avisernes krise. Hvordan rammer den Information - og hvad kan vi gøre ved det?

Tidspunkt: 14. januar 2024 kl. 11:00

STED: Informations kantine, St. Kongensgade 40C

Oplæg ved Informations adm. dir. Stine Carsten Kendal og analysechef Dennis Christensen, brancheorganisationen Danske Medier.

Kort referat fra mødet.

Måske det vigtigste møde i foreningen i mange år.

For Information er ramt af en krise, som alle danske aviser befinder sig i. Faldende annonceindtægter, vanskeligheder med at finde læsere i yngre årgange, stigende omkostninger ved distribution af papiraviser og nedskæring af den offentlige mediestøtte.

Efter en lang årrække med balance i økonomien har Information lige som de fleste andre bladhuse været tvunget til at trække i nødbremsen og gennemføre stillingsnedlæggelser og afskedigelser. Vi vil på mødet få belyst, om det kan anses for at være et forbigående fænomen. Eller om krisen er af mere strukturel karakter på grund af basale ændringer i mediemarkedet og avisbranchens konkurrencemæssige vilkår.

Hvad kan foreningen gøre?

Vi er jo en forening med betydelig know how, når det kommer til at hjælpe Information igennem økonomiske vanskeligheder. Mange medlemmer har stadig aktier, som blev udstedt for at rejse støtte kapital til bladet. Eller har foræret dem til foreningen. Mange kan også huske de tilbagevendende indsamlinger. Vi må på mødet diskutere, om den slags bistand kan blive aktuelt igen. Et andet indsatsområde er hvervning af nye, især yngre, læsere, som det f.eks. forsøges med de 100 gratis 6 måneders abonnementer, som foreningen har finansieret med en støttebevilling på 25.000 kr. Se omtalen her i seneste nyhedsbrev.

Det kan også blive nødvendigt med en indsats for at få opinionsdannere og politikere til at gå sammen i et arbejde for at opretholde den særlige mediestøtte på ca. 25 mio. kr., som Information har modtaget i en årrække. Den er nemlig truet fra flere sider.

Det er nogle af de trusler, spørgsmål og muligheder, som vi på medlemsmødet den 14. januar vil redegøre for og diskutere. Vi skal især sætte fokus på, hvad vi i Informations Venner som forening og enkelt medlemmer kan gøre for at hjælpe bladet.


Mødet afholdes søndag den 14. januar kl. 11 - 13 i Informations kantine, St. Kongensgade 40C.

Deltagelse er gratis. Alle er velkomne.

Men tilmelding er nødvendig (senest lørdag den 13/1) for at sikre plads og af hensyn til serveringen.