<h1></h1>

Finn Lillelund æresmedlem af Foreningen Informations Venner

Bestyrelsens motivering, oplæst på generalforsamlingen den 26. marts 2023.

Bestyrelsesmedlemmer står sjældent lige frem i kø for at overtage kassererhvervet. Ofte er der langt mellem folk, som kender forskel på kredit og debit og kan begribe, hvordan det kan være, at aktiver og passiver i regnskabsbalancen pine død skal være nøjagtigt lige store.

Sådan er det vist også i Foreningen Informations Venner. Men det er ikke noget, vi har mærket eller tænkt særlig meget over. Ikke før Finn Lillelund i efteråret 2022 fortalte os, at han nu efter mere end tyve års medlemskab gerne ville fritages for bestyrelseshvervet.

Og ved Finns afgang rakte tomrummet efter ham videre end til regnskabsførelse og bogholderi. For Finn varetog også arbejdet med vedligeholdelsen af foreningens hjemmeside, tilmelding til læsermøder, ajourføring af medlemsregisteret, opkrævning af kontingent osv. osv. Plus alt det løse, må man sige, for hver gang et eller andet uden for bestyrelsens normale arbejdsdeling dukkede op, sagde Finn straks ”Lad mig ordne det, for det er nok det letteste”.

Så hører det også med til billedet, at Finn har været et dejligt menneske at arbejde sammen med. Fuld af nærvær, gode ideer og godt humør.

Det er på den baggrund, at Informations Venner gerne vil hylde Finn Lillelund for hans særlige indsats gennem mange år for Foreningen og give ham en velfortjent hæder ved kåringen til æresmedlem.