Læsermøde

Køn, kultur og journalistik 

Tidspunkt: 20. november 2022

Oplæg ved og diskussion med: Hanne Dam, Karen Syberg og Katrine Holmstrup Yde.

Obs! Karen Syberg blev desværre forhindret i at deltage i mødet på grund af et voldsomt uvejr på Møn.

På Informations Venners generalforsamling i marts havde vi en tankevækkende diskussion i forlængelse af kåringen af Hanne Dam til æresmedlem af foreningen for hendes indsats på det kvindepolitiske stofområde på Information. Den diskussion vil vi gerne folde ud på et læsermøde. Både for at få belyst, hvad konfliktfeltet i og omkring Informations kvindepolitiske journalistik i 1970-80’erne gik ud på, og for at følge tråden op til i dag.

Det kvindepolitiske stofområde var et stormfuldt emne i 1970’erne, også på Information.  Kvindefrigørelsen var en kulturrevolution, som måske mere end noget andet i ”ungdomsoprøret” har sat sig blivende spor. Men i Sankt Annæ Passage mødte et stærkt kønspolitisk, fagligt og personligt engagement også modstand og krads kritik.  Hvad bundede den kritik i? Handlede det om konfliktfyldte holdninger til kvindefrigørelse og ligestilling? Eller drejede uenigheden sig mere om et forskelligt syn på journalistikkens rolle og form, når den udspillede sig i aktivistisk sammenhæng? Eller var det blot en tangent i de dengang herskende magtkampe og intriger på Informations redaktion og på venstrefløjen?

Det er nu et halvt århundrede siden, og nogle vil måske spørge, hvilken betydning det har for dagens kvindekamp(e). Både for dem, der kæmper, og dem som arbejder journalistisk med at følge og beskrive nutidens kvindefrigørelse. Er kønspolitik og ligestilling i det journalistiske miljø (og blandt Informations læsere) i dag så alment accepteret – i hvert fald som princip – at det er blevet sværere at identificere kamppladsen og engagere folk i kampen? Er det derfor (stadig) et særligt stofområde, der bedst belyses med en klar identitetspolitisk – evt. aktivistisk – vinkel?

Det har vi inviteret tre af Informations kvindelige journalister, som tilsammen dækker en periode på et halvt århundrede på avisen, til at diskutere, både indbyrdes og med bladets læsere: Hanne Dam blev ansat i 1977 med opgaven at udvikle det kvindepolitiske stofområde og blev på bladet i 21 år. Karen Syberg kom til Information i 1985 som stedfortrædende kulturredaktør og har bevaret sin tilknytning til Information. Katrine Hornstrup Yde begyndte som kulturjournalist på Information i 2010, skiftede til Politiken i 2014, men kom tilbage i 2017 og har været kulturredaktør på Information siden.